Beställningsformulär för kursverksamheten

Kriterier

 • Bokas av regional riksteaterförening.
 • Kurserna riktar sig till förtroendevalda inom Riksteatern.
 • Minst tio förtroendevalda ska delta.
 • Boka så långt i förväg som möjligt, minst två månader innan kurstillfället.
 • Riksteatern regionalt arrangerar kurstillfället med inbjudan, förtäring, lokal m.m.
 • Riksteatern nationellt står för kursledare och resa och logi för kursledaren.
 • Riksteatern nationellt står inte för externa kursledare.
 • Max fyra kurser kan bokas för samma kurstillfälle.
 • Inställt kurstillfälle meddelas minst fem arbetsdagar i förväg från båda håll om inte särskilda skäl förekommer.
 • Om du som konsulent använder dig av kursuppläggen utan att boka kurs, meddela oss för statistikinhämtning.

Kontakt
Riksteaterns föreningsutvecklare
support@riksteatern.se
08-53199300, telefontid 10-16

Här beställer du kurser som regionalt ansvarig.
 • Om kurstillfället

 • Antal kurstimmar samt ungefärligt klockslag.